Balans ili ravnoteža u Taičičuanu

31 октобра, 2020 Valentina Šljivić

Duh vašeg stava mora da bude potpuno otvoren i opušten da bi Ći – životna energija doprla do vrha glave i spustila u donji tantien / dan tien.  Krećite se kao reka koja teče, korak neka vam je kao kod mačke koja se kreće, gornji i donji deo tela neka prate jedan drugi, unutrašnje stanje i spoljašnji oblik se usklađuju , kada dostignete ovu tačku počinje da raste vaša unutrašnja snaga.

Da biste postigli istinsku opuštenost, potrebno je prvo da opustite Ksin (srce-um); Ksin je komandant vašeg tela, kada je on opušten slediće ga svi drugi delovi tela. Koristite opušten um da posmatrate svoje telo svakodnevno, nakon nekog vremena postići ćete istinsku opuštenost, a za njom sledi rast unutrašnje snage.

„Unutrašnja snaga se ne može postići bez istinske opuštenosti.“

Kada vežbate Taičičuan ne pokrećite svoje udove svaki za sebe. Umesto toga, koristite opušteni um da Ći kruži, koristite taj Ći da nosi telo, koristite struk da vodi pokrete; samo ako opušten um vodi pokrete, gornji i donji deo tela i unutrašnjost i spoljašnjost tela mogu da postanu potpuna celina.

Šta znači balans, ravnoteža u Taičičuanu?

Balans ili ravnoteža je krajnji cilj koji se postiže vežbajući Taičičuan. Ravnoteža se odnosi na usklađivanje tri nivoa ili tri centra čoveka.

Usklađivanje fizičkog, mentalnog i duhovnog centra čoveka dovodi do potpunog balansa odnosno ravnoteže.

Jin Jang simbol Taičičuana

Kako se postiže ravnoteža vežbajući Taičičuan?

Fizički balans – učimo kako da kontrolišemo svoje telo i pokrete, upoznajemo svoje telo, usklađujemo levu i desnu stranu tela, usklađujemo pokrete ruku i nogu, držimo svoju kičmu pravo, pokušavamo da se krećemo kao Celina.

Mentalni balans – postiže se tako da radimo upravo ono što je potrebno u datom trenutku, umirujemo um laganim pokretima tela i dahom. Smanjujemo količinu i protok misli i vraćamo se u trenutak SADA u čemu nam pomažu fizički pokreti.

Duhovni balans – umirujemo srce, otvaramo srce, vežbamo poslušnost, disciplinu, strpljenje, negujemo blagost, fleksibilnost, nežnost i mekoću.

Autor teksta Valentina Šljivić

@Copyright OSAM

2 Comments on “Balans ili ravnoteža u Taičičuanu

Comments are closed.