Cilj Taičičuan-a je Negovanje Života

23 јуна, 2020 Valentina Šljivić

Yan Pingzhong je pitao Guan Yiwu-a: „Šta je to Negovanje – kultivisanje Života?“

Guan Yiwu je odgovorio: „Zadovolji ga, ne blokiraj ga niti ga pospešuj.“

Yan Pingzhong ga je ponovo pitao: „Kako se to postiže?“

Guan Yiwu je odgovorio: „Zadovolji svoje uši sa onim što žele da čuju, zadovolji svoje oči onim što žele da vide, zadovolji svoj nos onim što voli da miriše, zadovolji svoja usta onim što žele da kažu, zadovolji telo onim što ono želi da oseti, zadovolji svoju svest da ide tamo gde želi.„

Ono što uši žele da čuju je muzika, i ne dozvoljavati im da čuju se zove sprečavanje sluha.

Ono što oči žele da vide su divne boje, i ne dozvoljavati im da ih ne vide se zove sprečavanje vida.

Ono što nos želi da omiriše su slatke arome, i ne dozvoljavati im da govore se zove sprečavanje mudrosti.

Ono što telo želi je da bude zaštićeno u svom odmoru, i ne dozvoljavati taj odmor se zove sprečavanje udobnosti.

Ono što um želi je da bude slobodan, i kada mu se ne dozvoljava da putuje to se zove sprečavanje orginalne prirode.

Taičičuan „čisti“ uši, oči, usta, nos, telo i um. Vežbajući Taičičuan uklanjamo prepreke i kultivišemo život. Nije važno da li se radi o borilačkom/vojničkom životu ili običnom/mirnom životu, osnovni cilj Taičija je da pomogne da život besprekorno nesmetano teče svojim tokom…..

Vaš instruktor Taičičuana

Valentina Šljivić

Foto: Aleksandar Šljivić

@copyright OSAM