Čovekov drugi mozak

17 априла, 2020 Valentina Šljivić

☯️Moderna nauka potvrđuje da se u našem stomaku nalazi 100 miliona neurona, više nego u kičmenoj moždini, tako da postoje dokazi da naš Tantien ima sposobnost da obradi misli i osećanja.

☯️Tantien / Dantien je mesto malo niže ispod pupka za koji se smatra da je centralna tačka fizičkog tela i glavni izvor životne energije svakog bića. Taoisti oduvek veruju da su naša osećanja energija i da ne dolaze samo iz mozga već iz različitih organa.


☯️Svi delovi našeg tela zajednički rade na održavanju ravnoteže i sklada, a svaki deo ima sopstvene vrednosti. Mozak je nedostižan u transformisanju i projektovanju naše energije u svet kroz naše delanje i kreativnost. Ali nije odgovarajući za stvaranje i skladištenje energije.

☯️Previše energije u mozgu stvara osećaje razdražljivosti i neusklađenosti. Energiju je potrebno spuštati u stomak u polje Cinobera kako ga nazivaju drevni Taoisti.

☯️Taoističko učenje kroz veštine Taičičuan i Ćigong nas uči da je potrebno da našu svest (naš Ći) preusmerimo iz glave (što podrazumeva da mislimo mozgom, vidimo očima, čujemo ušima i govorimo ustima) ka stomaku. Pupak je mesto odakle se naše telo hrani dok smo u materici i ono ostaje naš glavni energetski centar tela celog života.

Tekst priredila: Valentina Šljivić

@copyright OSAM