Meditacija u Taoizmu

21 фебруара, 2019 Valentina Šljivić

Meditacija je centar svešteničkog života i taoizma. Osnove taoističke meditacije mogu se naći u Tao Te Đingu, gde jedno od poglavlja počinje rečima: „Isprazni svoj um od svih misli“.

Jedan od učitelja Jen Huia kaže: „Moja veza sa telom i svim njegovim delovima nestaje. Nestaje gledanje i slušanje. Napuštajući svoju materijanlnu formu i umirujući svo svoje znanje, postajem jedno sa Velikom prazninom.“

Kaže se da neko za jedan dan nauči da meditira, ali mu treba ceo život kako bi je u potpunosti razumeo. Postoje različiti nivoi taoističke meditacije. Samo najposvećeniji učenici stižu do najvišeg nivoa u kome se sjedinjuju sa Taom. Na najjednostavniji način uče da isprazne svoj um od želja, emocija, misli i čežnji i kako da usmere duhovnu energiju unutar tela.

Jedna važna stvar koja se uči kroz meditaciju je kontrola disanja. Za taoiste, disanje ne predstavlja jednostavno udisanje vazduha u pluća i njegovo izdisanje iz njih. Taositi smatraju da način disanja određuje i način na koji se kiseonik krvotokom prenosi do svih delova tela, kao način oslobađanja tela od patogena.

Taoisti pokušavaju da ovladaju energijom duha ili Ćijem kako bi mogli da je usmeravaju kroz celo telo putem koncentracije. Vremenom se nauči kako se usmerava kiseonik na one delove tela koji su povređeni kako bi se oni iscelili. Kako napreduju, taoisti ovaj proces vremenom prebacuju u nesvesno. Tada mogu da dopustiti energizujućem Ćiju da odlazi gde želi.

unutrašnja alhemija

Ćigong i Taičičuan kao produžena ruka Ćigonga, drevni sistemi vežbi razvijeni kao pomoćno sredstvo za meditaciju, koji pomažu ljudima da kontrolišu svoj Ći u svom telu pre nego što postanu sposobni da to rade jednostavno samo koncentracijom i usmeravanjem svesne namere. Cilj vežbi koncentracije i meditacije je postizanje „embrionog disanja“ kroz mikrokosmičku orbitu. Celokupan proces predstavlja fizički i duhovni razvoj, ili „unutrašnju alhemiju“. Cilj tog procesa je vitalnost, i sjedinjenje energije i duha taoiste sa velikim Taom.

Tekst priredila: Valentina Šljivić

Copyrights 2019 OSAM

Tekst možete podeliti i navesti izvor. Hvala!

2 Comments on “Meditacija u Taoizmu

Comments are closed.