Praznina ~ Ispunjenost

13 августа, 2020 Valentina Šljivić

U jednom razgovoru sa Nanpo učitelj Nu nas uči kojim se putem stiže do praznine – praznine koja nije ništavilo, već ispunjenost.

Jednoga dana Nanpo reče učitelju Nu:

“Star si čovek, a ipak ti je koža kao u deteta. Kako to?

“Upoznao sam Tao” – odgovori Nu

Ispunjenje kroz prazninu sastoji se iz četiri faze:

  • Osloboditi se spoljašnjeg sveta
  • Osoboditi se materijalnih stvari
  • Osloboditi se samoga sebe
  • Obnoviti međuzavisnost koja postoji između čoveka i svemira

Prva faza oslobađanje od spoljašnjeg sveta je prvi cilj čoveka taoa, koji do njega stiže upražnjavajući vrlinu, te. To je faza svlačenja i odbacivanja spoljašnjeg sebe: potrebno je kontrolisati svoje želje i ciljeve, živeti sada i ovde, imati sposobnost relativiziranja svih stvari, da bi postigli samostalnost (tu) i mnogo veću slobodu.

Druga faza je naša uobičajena koncepcija prostora, vremena i sveta uopšte. Ona nastoji da se svet više ne posmatra na konvencionalan način –  sa svojim zakonima uzroka i posledice, čvrste materije, linearnog vremena, itd. – da saznanje više nije ograničeno duhom, već ima oblik direktne i sveobuhvatne vizije nastale na osnovu iskustva. Radi se o prevazilaženju često intelektualnog stadijuma.

Treća faza treba da nam omogući da uspostavimo nov odnos sa svojom okolinom , da više ne mislimo kako smo samo posmatrači sveta, već i učesnici u njemu. Svest o tom novom odnosu neminovno vodi ka transformaciji osećaja „sebe“. Taoistički izraz „osloboditi se sopstvenog postojanja“, „zaboraviti svoje telo“, tada znači osloboditi se svog telesnog oklopa i osetiti naklonost koja se spontano uspostavlja između sebe i sveta. U tom stadijumu „vrlina“ postaje delotvorna.

Četvrta faza je pristup konačnoj realnosti taoa, i odgovara potpunom napuštanju sebe. Svest se oslobađa svih misli, svih strasti, svih saznanja, i vraća se svom prvobitnom stanju. U tom stadijumu više ne postoji ništa osim sveopšteg kretanja taoa, pred kojim se biće gubi, i sa kojim je istovremeno na tajanstven način povezano.

Kada čovek spozna jedinstvo i dostigne stanje ne-razlikovanja, taoisti kažu da je čist duh neba i zemlje. 

Tekst iz knjige Taoizam – tajne orijenta

@copyright OSAM

1 Comment on “Praznina ~ Ispunjenost

  1. Повратни пинг: Priroda i Ći | Osam ~ Taijiquan & Qigong

Comments are closed.