Seminari

 
 
SEMINAR U PRIPREMI:
Seminar Taičičuana & Ćigonga - Snaga i moć ćija #8 - Beskonačnost kruga, Sopotnica, 11.06. - 19.06.2023.
 

Do sada su u organizaciji Centra za psihofizički razvoj "OSAM" održani sledeći seminari: