Taoistička svest & zimski solsticij 21. decembar

21 децембра, 2021 Valentina Šljivić

Zimski solsticij, krećući se kroz najmračnije noći i ka svetlosti dužih dana ovaj prelaz se obično dešava 21. decembra ili blizu njega, najkraćeg dana i najduže noći u godini.

Zimski solsticij, kao i drugi prirodni događaji, mogu biti moćna vremena za vežbanje. Taoisti pridaju veliki značaj radu sa prirodom i njenim ritmovima, uključujući nebeske pojave kao što su solsticij, ravnodnevica, pun i mlad mesec. U taoističkoj svesti, zimski solsticij je najpotpuniji izraz jin energije i prekretnica koja polako i postepeno počinje da povećava novi ciklus energije janga.

Da bismo se povezali sa ovom posebnom pojavom, možemo da meditiramo. Za najbolji efekat, ova praksa se može uraditi bilo kada u roku od nedelju dana pre ili posle solsticija. Najbolje se doživljava u tamnijim i mirnijim noćnim satima kada je jin Ći najjači. Negde tokom noći će se otvoriti energija koja vas može pokrenuti u najdublju svesnost.

Otvaranje jin energije možete razumeti i kao otvaranje ka izvoru univerzalne svesti.

Meditacija – praksa

Prvo udobno sedite ispravljenih leđa, opuštenih očiju, udahnite potpuno, ali nežno u stomak. Postepeno pustite, opuštajući svoje fizičko telo od vrha glave do stomaka (donji tantien) i do stopala. Kada počnete i koliko god dugo sedite, imajte svesnu nameru da pronađete i povežete se sa unutrašnjim prostorom u sebi.

Taoisti su iskusili da u vama postoji onoliko prostora koliko ima prostora u univerzumu… Ako poznajete taoističku meditaciju, povežite se sa ovim procesom osvetljavanja unutrašnjosti vašeg tela.

Kada se pomerite u jin prostor koliko god je moguće za vas, treba da budete spremni na činjenicu da može postojati strah ili druge jake, ili čudne misli i emocije. Pustite ih i bilo šta drugo da se pojavi. To može izgledati skoro kao iskustvo beskonačnog prostora u kome ne možete videti ništa ni u kom pravcu i osećate se kao da ništa niste u stanju da uradite. I nemojte. Samo budite. Budite tamo 10, 15, 20 minuta ili duže ako vam je udobno.

Dok sedite u jin prostoru beskonačnog univerzuma počnite da razmišljate koju vrstu pozitivne promene želite da otvorite u sebi koja će izaći i manifestovati se tokom nove, sledeće godine. Dakle, u tami, u dubinama jina, na samom kraju kraja, seme je zasađeno i postoji početak.

Dok sedite u krajnjem jinu, pustite svoj um da se smiri koliko god može, pokušajte da odlučite šta je ovo seme bez ikakvog razgovora u glavi, bez izgovaranja reči, samo sa namerom i osećanjem onoga što želite da se desi. Ne morate ništa previše da konkretizujete, budite svesni, može biti nešto neočekivano, ali nekako primereno trenutku…

Ovaj utisak može da pokrene talas Ćija koji će teći i širiti se tokom cele nove 2022. godine.

Nadam se da ćete iskoristiti ovu mogućnost i trenutak početka nečega novog za vas.

Srećno & poželite želju!!!

Tekst pripremila: Valentina Šljivić

@ Copyright OSAM

Ukoliko želite da podelite tekst, molimo da navedete izvor. Kopiranje teksta ili uzimanje njegovih delova dozvoljeno je ukoliko navedete kao izvor blog centra OSAM. Hvala!