Tesla – O Energiji, Vibraciji, Svetlosti i Mašti

21 маја, 2021 Valentina Šljivić

„Šta je sa stvaranjem Univerzuma? Materija je stvorena od izvorne i večne energije koju poznajemo kao Svetlost. Svetlost je sijala, a pojavile su se zvezde, planete, čovek i sve na Zemlji i u Univerzumu. Materija je izraz beskonačnih oblika Svetlosti, jer je energija starija od nje. Postoje četiri zakona Stvaranja. Prvi je taj što je izvor svih zagonetki, tama koju um ne može da zamisli ni matematika da izmeri. Na toj osnovi nastao je čitav Univerzum.

Drugi zakon je širenje tame, koja je prava priroda Svetlosti, iz neobjašnjivog i njeno transformisanje u Svetlost. Treći zakon je potreba Svetlosti da postane izvor Svetlosti. Četvrti zakon je: nema početka i nema kraja; uvek važe prethodna tri zakona i Stvaranje je večno.“


„Ja sam deo svetlosti, a to je muzika. Svetlost ispunjava mojih šest čula: vidim je, čujem, osećam, mirišem, dodirujem i razmišljam. Razmišljanje o tome je moje šesto čulo. Čestice svetlosti su pisane note. Munja može biti cela sonata. Hiljadu gromova je koncert. Za ovaj koncert stvorio sam Munju, koja može da se čuje na ledenim vrhovima Himalaja.

Brojevi i jednačine su znaci koji obeležavaju muziku sfera. Da je Ajnštajn čuo ove zvukove, ne bi stvorio teoriju relativiteta. Ovi zvukovi su poruke umu da život ima svrhu, da Univerzum postoji u savršenoj harmoniji, da je njegova lepota uzrok i posledica Stvaranja. Ova muzika je večni ciklus zvezdanog neba.

Najmanja zvezda sadrži celu kompoziciju, a takođe je i deo nebeske simfonije. Otkucaji čovekovog srca deo su simfonije na Zemlji. Njutn je saznao da je tajna u geometrijskom rasporedu i kretanju nebeskih tela. Prepoznao je da u Univerzumu postoji vrhovni zakon harmonije. „


„Prvi uslov je visoka svest o njegovoj misiji i poslu koji treba da obavi. Ona mora, makar i nejasno, postojati u ranim danima. Ne budimo lažno skromni; Hrast zna da je to hrastovo drvo, grm pored njega da je grm. Kada sam imao dvanaest godina, bio sam siguran da ću stići do Nijagarinih vodopada. Još u detinjstvu sam znao da ću postići većinu svojih otkrića, iako ne sasvim očigledno… Drugi uslov za prilagođavanje je odlučnost. Sve što sam mogao, završio sam.

… usmeravanje svih vitalnih i duhovnih energija na rad. Dakle pročišćavanje mnogih stvari i potreba koje čovek ima. Stoga nisam ništa izgubio, već samo stekao.

Tako sam uživao svakog dana i noći. Zapišite: Nikola Tesla je bio srećan čovek…

Četvrti uslov je prilagođavanje telesnog sklopa radu.

Najpre, održavanje telesnog sklopa. Čovekovo telo je savršena mašina. Znam svoje telo i šta je dobro za njega. Ali, za podešavanje telesnog ritma, pored hrane, san je veoma važan. Nakon sat vremena sna potpuno bih se oporavio od dugog i iscrpljujućeg rada, koji je zahtevao nadljudski napor. Stekao sam sposobnost upravljanja snom, da zaspim i da se probudim u vreme koje sam odredio. Ako radim nešto što ne razumem, primoravam se da razmišljam o tome u snu i tako pronalazim rešenje.

Peti uslov usklađivanja je pamćenje. Možda kod većine ljudi, mozak je čuvar znanja o svetu i znanja stečenog tokom života. Moj mozak se bavi važnijim stvarima od pamćenja, on bira ono što je potrebno u datom trenutku. Ovo je svuda oko nas. Treba ga samo koristiti. Sve što smo nekada videli, čuli, pročitali i naučili, prati nas u obliku čestica svetlosti. Za mene su ove čestice poslušne i verne.“


„Možda ću morati da zahvalim vizualizaciji na svemu što sam izmislio. Događaji u mom životu i moji izumi stvarni su pred mojim očima, vidljivi kao svaka pojava ili stvar. U mladosti sam bio uplašen ne znajući šta je to, ali kasnije sam naučio da koristim ovu moć kao izuzetan talenat i dar. Negovao sam ga i ljubomorno čuvao. Takođe sam izvršio korekcije većine svojih izuma uz pomoć vizualizacije i tako ih dovršio. Vizualizacijom mentalno rešavam složene matematičke jednačine. Za taj dar koji imam dobiću visoki rang Lame na Tibetu.

Vid i sluh su mi savršeni i usudiću se da kažem, jači nego kod drugih ljudi. Čujem grmljavinu udaljenu stopedeset milja i vidim na nebu boje koje drugi ne mogu da vide. Ovo izoštravanje vida i sluha imao sam još kao dete. Kasnije sam ih svesno razvijao.“


„Bolest je često rezultat iscrpljenosti ili nedostatka vitalne sile, ali i pročišćavanja uma i tela od nagomilanih toksina. Neophodno je da čovek s vremena na vreme pati. Izvor većine bolesti je u duhu. Stoga duh i može izlečiti većinu bolesti.“


„Znanje o tome kako da mentalnu i vitalnu energiju transformišemo u ono što želimo i postignemo kontrolu nad svim osećanjima. Hindusi je zovu Kundalini joga. Ovo znanje se može naučiti (i za to treba mnogo godina) ili se stiče rođenjem. Najviše sam ih stekao rođenjem. Ona su u najužoj vezi sa seksualnom energijom koja je najrasprostranjenija u Univerzumu. Žena je najveći kradljivac te energije, a time i duhovne moći.

Oduvek sam to znao i bio upozoren. Od sebe sam stvorio ono što sam želeo: promišljenu i duhovnu mašinu.“


Učinite sve što je moguće svakog dana u svakom trenutku i ne zaboravite ko smo i zašto smo na Zemlji. Izvanredni ljudi koji se bore sa bolestima, nemaštinom ili društvom koje ih povređuje svojom glupošću, nerazumevanjem, progonom i drugim problemima koje je zemlja prepuna kao močvara insektima, ostaju neostvareni. Na Zemlji ima mnogo palih anđela.“


„Napišite da se gospodin Tesla igrao. Igrao se čitav život i uživao u tome.“


„Život je ritam koji se mora razumeti. Osećam ritam, usmeravam se prema njemu i prepuštam mu se. Bio je veoma zahvalan i pružio mi je znanje koje imam. Sve što živi povezano je dubokom i divnom vezom: čovek i zvezde, amebe i sunce, srce i kruženje beskonačnog broja svetova. Te veze su neraskidive, ali se mogu pripitomiti, umiriti i početi stvarati nove i drugačije odnose u svetu, ne narušavajući stare.

Znanje dolazi iz svemira; naš vid je njegov najsavršeniji prijemnik. Imamo dva oka: zemaljsko i duhovno. Treba težiti da ona postanu jedno. Univerzum je živ u svim svojim manifestacijama, poput misleće životinje.

svetlost-tesla-energija-3

Kamen je misaono i osećajno biće kao i biljke, zveri i čovek. Zvezda koja sija traži da je gledamo i da nismo previše obuzeti sobom, razumeli bismo njen jezik i poruku. Svoje disanje, oči i uši čovek mora da uskladi sa disanjem, očima i ušima Univerzuma.

… znači da postoje opšta znanja i istina koje je čovek oduvek posedovao. Po mom osećanju i iskustvu, Univerzum ima samo jednu supstancu i jednu vrhovnu energiju sa beskonačnim brojem manifestacija života.“


„Čovekovo telo i mozak su napravljeni od velike količine energije; u meni je najviše elektriciteta. Energija, koja se razlikuje kod svakoga, je ono što čini ljudsko „ja“ ili „dušu“. Kod drugih stvorenja, to je njihova suština, “duša” biljke nije “duša” minerala i životinja.

Rad mozga i smrt se manifestuju svetlošću. Moje oči su u mladosti bile crne, sada su plave i kako vreme prolazi i naprezanje mozga biva jače, one su bliže beloj boji. Belo je nebeska boja. Kroz moj prozor jednog jutra je sleteo golub, kojeg sam hranio. Hteo je da mi javi da umire. Iz njegovih očiju izlazili su mlazevi svetlosti. Nikada u očima nekog stvorenja nisam video toliko svetlosti kao kod tog goluba.“


„Zvuk ne postoji samo u grmljavini i munjama, već u transformaciji u svetlost i boju. Boja se može čuti. Jezik se sastoji od reči, što znači da je od zvukova i boja. Svaka grmljavina i munja su različiti i imaju svoja imena. Neke od njih zovem imenima onih koji su bili bliski u mom životu ili onih kojima se divim.“


Iz mašte se rađa život. Hranio sam se svojim mislima; naučio da kontrolišem emocije, snove i vizije. Oduvek sam ih gajio, dok sam negovao svoj entuzijazam. Čitav svoj život proveo sam u ekstazi. To je bio izvor moje sreće. Pomogao mi je tokom svih ovih godina da podnesem posao, kojeg je bilo dovoljno za pet života. Najbolje je raditi noću, zbog svetlosti zvezda.“


Sve je Svetlost. U jednom njenom zraku je sudbina naroda; svaki narod ima svoj zrak u onom velikom svetlosnom izvoru koji vidimo kao Sunce. I zapamtite: nijedan čovek koji je postojao, nije umro. Pretvorili su se u Svetlost i kao takvi postoje i dalje. Tajna je u tome da se te svetlosne čestice vrate u prvobitno stanje… povratak prethodnoj energiji. Hrist i nekoliko drugih su znali tajnu. Tragam za načinima kako da sačuvam ljudsku energiju. To su oblici Svetlosti, ponekad ravni poput nebeske svetlosti. Nisam ih tražio zbog sebe, već zbog dobrobiti svih. Verujem da moja otkrića ljudima čine život lakšim i podnošljivijim i usmeravaju ih na duhovnost i moral.“


Tekst priredila: Nina Nikolić

Izvor: https://electrical-engineering-portal.com/nikola-tesla-everything-is-the-light