Yi Jin Jing – Qigong

2 јануара, 2019 Valentina Šljivić

 

U kanonu Žutog cara, kineske unutrašnje medicine postojali su prvi zapisi o vežbama Ćigong i njihovim efektima na ljudski um, telo i dah.

Smatrano je da postizanjem mirnog stanja uma i daha dolazi do većeg protoka Ćija koji balansira Yina i Yanga u telu čoveka i nastaje izlečenje bilo kog nepravilnog stanja rada unutrašnjih organa. Miran um koji prati produbljen dah ima moć generisanja vitalne sile Ćija u ljudskom telu. Zdravlje čoveka zavisi od fizičke vežbe koje smiruju um i misli uz pomoć produbljenog disanja.

Čovek koji ima mogućnost postizanja mentalnog mira, fizičke gipkosti i produbljenog daha može da dostigne dugovečnost. Yi –promeniti, izmeniti Jin – mišiči i tetive Jing – klasika ili način tradicija. Pre 2000 godina se navodi da je u vreme dinastije Han pronđen zapis preko 40 različitih vežbi koje podsećaju na Yi Jin Jing vežbe. Nauka je dokazala važnost vežbi u cilju jačanja mišića i tetiva kao i rastezanja kičme kao i uticaja na meridijane, a samim tim i unutrašnje organe.

12 vežbi – Yi Jin Jing su tokom vekova integrisane i objašnjene kroz naučno posmatranje. Cilj ovih vežbi su miran um, istezanje tetiva i mekoća, savitljivost kostiju i promena strukture mišića. Esencija ovih vežbi je prirodno disanje i prazan (miran) um kako bi se omogućila nesmetana cirkulacija vitalne energije Ćija. Vežbe su fizički različite i obuhvataju sve delove tela, kičmu, tetive, mišiće, zglobove.

Foto: Šljivić Aleksandar

Model: Valentina Šljivić

Vežbe Qigong u klubu i centru OSAM – centar za psihofizički razvoj čoveka & Ći Gong – Vežbe zdravlja se održavaju u UK “Stari grad”, Kapetan Mišina 6a, Beograd.

Termini: ponedeljak, sreda i petak od 10h-11h.